PPR i Køge inviterer til sommerskole i Karlstadmodellen.

Program

Tilmelding skal ske her

Alle praktiserende læger forpligtes af OK22 til at indgå i indsatsen ved at tilbyde sundhedstjek til personer på botilbud. Det første sundhedstjek gennemføres inden den 1. januar 2025, og det gentages derefter hvert andet år eller ved særlige omstændigheder årligt.
Målgruppe: Alle voksne med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som er i botilbud.
Formål: At forebygge funktionstab og sygdom. At diagnosticere og behandle somatiske sygdomme rettidigt.

Grundet private årsager har Grete Fält-Hansen valgt at stoppe som formand for Landsforeningen Downs Syndrom pr. 30/9-22.

Vi takker Grete for hendes store engagement og indsats samt alt det hun har gjort for foreningen som formand gennem de sidste tre år.

Grundet den nye situation indtræder næstformand Line Natascha Larsen pr. 1/10-22 som fungerende formand frem til næste generalforsamling.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

il orientering har LEV den 6. september et webinar om udviklingshandicap og demens, som de har været så venlige at tilbyde til os også.

Læs mere om webinaret her: WEBINAR: Udviklingshandicap og demens – se tegnene (lev.dk)

Deltagelse i webinaret er gratis.

NEDENSTÅENDE ER MELDT UD FRA KETOTIC HYPOGLYCEMIA INTERNATIONAL

DE SKRIVER
ENDELIG HAR VI NYT OMKRING PROJEKTET OM DOWNS SYNDROM OG UOPDAGET LAVT BLODSUKKER. EFTER AT HAVE VENDT ALLE STEN JURIDISK, ER VI NÅET FREM TIL EN PROCES HVOR I ALLE KAN FÅ TJEKKET OM JERES BARN/PÅRØRENDE LIDER AF LAVT BLODSUKKER. PROCESSEN ER SOM FØLGER:

1. BOOK EN TID VED EGEN LÆGE, OG BED OM HENVISNING TIL LANDSCENTER FOR KOMPLICERET HYPOGLYKÆMI, H.C ANDERSENS BØRNE & UNGE HOSPITAL, ODENSE UNIVERSITETS HOSPITAL. KONTAKTLÆGENS NAVN ER PROFESSOR HENRIK THYBO CHRISTESEN. NÅR LÆGEN SPØRGER HVORFOR I SKAL HENVISES, SÅ KAN I HENVISE TIL DENNE FORSKNINGSARTIKEL

HTTPS://ONLINELIBRARY.WILEY.COM/DOI/FULL/10.1002/JMD2.12241?FBCLID=IWAR0LXLHBVJHR5XA_YGHUJ4FN6W9ULH14M1QV68PXPFSLI8YIGSHJ8HVFXI4
OG DENNE PRESSEMEDDELELSE:
HTTPS://VIA.RITZAU.DK/PRESSEMEDDELELSE/LAVT-BLODSUKKER-KAN-VAERE-HYPPIGT-FOREKOMMENDE-VED-DOWNS-SYNDROM?PUBLISHERID=12056383&RELEASEID=13627312&FBCLID=IWAR0ENMT2AHJY3JQTVHLB2REYXZDMWAPBT5IQU58OKVPQRRTCOIFLPUAAUUS

2. NÅR I FÅR EN TID PÅ OUH, HVOR I VIL FÅ UDLEVERET ET BLODSUKKERAPPARAT. I BLIVER INSTRUERET I AT MÅLE BLODSUKKER DERHJEMME, SAMT INFORMATION OM HVORNÅR BLODSUKKERET VURDERES TIL AT VÆRE LAVT. DET KAN VÆRE AT I OGSÅ FÅR MULIGHED FOR AT MÅLE DET DER HEDDER “KETONER”, SOM ER ET AFFALDSSTOF AF FEDTFORBRÆNDING.
3. HVIS DER MÅLES LAVT BLODSUKKER DERHJEMME, SÅ KOMMER I IND PÅ OUH OG FÅR EN KONTINUERLIG BLODSUKKERSENSOR SAT PÅ, OG SÅ STARTER DEN UDVIDEDE UDREDNING BASERET PÅ EN BEGRUNDET MISTANKE OM AT DER ER TILFÆLDE AF LAVT BLODSUKKER.
PÅ DENNE MÅDE SIKRER VI AT ALLE JERES BØRN OG PÅRØRENDE FÅR ET SKRÆDDERSYET UDREDNINGFORLØB OG ALT DATA VIL DERNÆST BLIVE SAMLET SAMMEN, OG I ANONYMISERET FORM POTENTIELT BLIVE UDGIVET I EN FORSKNINGSARTIKEL.
JEG ER HER FOR JER ALLE SAMMEN 24/7, LIGESOM FOR ALLE ANDRE FAMILIER I DANMARK SOM ER UNDER UDREDNING FOR LAVT BLODSUKKER. I KAN ALTID SKRIVE ELLER RINGE, HVIS I HAR BRUG FOR AT SNAKKE, OG JEG HJÆLPER JER OGSÅ GERNE MED KONTAKTEN TIL EGEN LÆGE. GIV GERNE LYD NÅR I GÅR IGANG MED KONTAKTEN TIL EGEN LÆGE, SÅ JEG KAN PREPPE OUH PÅ AT DE SKAL PRIORITERE JERES HENVISNING.

Kontakt:
Danielle Drachmann (kontakt: 50691008 eller danielle.drachmann@ketotichypoglycemia.org).

Normalt opkræver foreningen kontingent i januar måned. Men da vi har haft udfordringer med betalingsservice i år, sender vi først opkrævning ud nu.
Flere har henvendt sig for at høre om det er korrekt, at selvom betalingen tidligere er blevet opkrævet over betalingsservice, har de nu modtaget et girokort. Og det er rigtig nok. Girokortet skal betales og ønsker man fremover at betaling sker automatisk, skal der gentilmeldes til betalingsservice.

Flere forældre vælger at få børn med Downs syndrom: ”Det er uvæsentligt, hvad samfundet synes”.

Bedre information er årsagen til, at flere forældre vælger Downs til, mener Landsforeningen Downs Syndrom.

Læs artiklen her