Vores arbejdsprogram

Arbejdsprogram

Hensigtserklæringer

 • At repræsentere mennesker med Downs syndroms interesser i samfundet.
 • At medvirke til at skabe debat om forbedring af forholdene omkring børn, unge og voksne med Downs syndrom.
 • At inspirere til en samordning og koordination af erfaringer, viden og information på Downs syndrom området i Danmark.
 • I samarbejde med andre organisationer tilgodese familier til børn med Downs syndrom.
 • Arbejde for gode kursustilbud til medlemmer og fagpersoner.
 • Arbejde for den sociale dimension i Landsforeningen.

Hovedopgaver for det kommende år

 • Pressearbejde
 • Deltage i interessearbejde som LEV, DSI
 • Forældrekursus
 • Aktivitetsweekend
 • Udsende blade og kalender
 • Holde foredrag
 • Afholde og markere 21/3
 • Hente midler hjem/søge div. fonde generelt
 • Deltage i nordisk og internationalt samarbejde

Andre opgaver

 • Synliggøre vores holdninger for politikerne i Folketinget og for medierne.
 • Arbejde for repræsentation i landspolitiske organer.
 • Samarbejde med LEV og DSI (Down Syndrome International).
 • Initiere og følge forskningsprojekter om Downs syndrom.
 • Vedholde og synliggøre vores holdning til fosterdiagnostik i samfundsdebatten