Fra en god start til et værdigt ungdoms- og voksenliv

I marts 2024 lancerede vi projektet ‘Fra en god start til et værdigt ungdoms- og voksenliv’, støttet af Den A. P. Møllerske Støttefond. Dette fireårige initiativ sigter mod at støtte personer med Downs syndrom og deres familier fra barndom til voksenliv. Gennem målrettede kurser, samarbejde og aktiviteter ønsker vi at sikre, at hver enkelt får de bedste muligheder for et fuldt og rigt liv.

Kontakt Forældre

Kontaktforældreordningen giver nye forældre til børn med Downs syndrom en hjælpende hånd gennem erfarne kontaktforældre. Alle kontaktforældre tilbydes et specielt kursus via foreningen, så de er optimalt klædt på til at støtte og vejlede. Vores mål er, at hver familie, der får et barn med Downs syndrom, skal have mulighed for at få en lokal kontaktforælder.

Hospitalssamarbejde

Gennem vores samarbejde med hospitaler sikrer vi, at vordende og nybagte familier hurtigt får viden om foreningens tilbud. Vi tilbyder også oplæg for hospitalspersonale, så de er bedre rustet til at støtte familierne og formidle kontakt til vores forening.

Bedsteforældre og nære pårørende

Bedsteforældre og andre nære pårørende spiller en central rolle i hverdagen med et barn med Downs syndrom. Vi tilbyder kurser designet til at styrke disse pårørende i deres vigtige støtterolle og tilbyder samtidig muligheden for at skabe netværk med andre i lignende situationer.

Unge og voksne med Downs syndrom over 18 år

For første gang arrangerer vi nu events og camps specielt for unge og voksne med Downs syndrom. Disse arrangementer giver deltagerne chancen for at opleve unikke og berigende aktiviteter og at blive en del af et stærkt fællesskab. 

For mere information kontakt