Om Landsforeningen Downs Syndrom

Om landsforeningen

Landsforeningen Downs Syndrom blev stiftet i november 2000.

Foreningen er startet af forældre til børn med Downs syndrom og vi er en forening for mennesker med Downs syndrom og deres pårørende.

Læs mere om foreningens bestyrelse, vedtægter mv. i undermenuen ovenfor eller links i højre side.

Foreningens formål:

Som det fremgår af vores vedtægter, er foreningens formål at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med Downs syndrom.

De lokale foreninger og grupper har en vigtig opgave i forhold til den sociale kontakt blandt forældre.

Som Landsforeningen kan vi bidrage med en mere generel og politisk indgangsvinkel.

Vi kan være med til at præge udviklingen i den rigtige retning, ved at være repræsenteret i forskellige organer og synliggøre mennesker med Downs syndrom og deres situation.

Nogle gange arbejder vi fælles generelt for udviklingshæmmede. Andre gange er det nødvendigt at skille sig ud og arbejde specifikt for mennesker med Downs syndrom.

Landsforeningen er repræsenteret i Landsforeningen LEV, der arbejder for alle mennesker med psykisk udviklingshæmning.

Ligeledes er vi i Landsforeningen Downs Syndrom repræsenteret i en række internationale fællesskaber og gør i bestyrelsen en stor indsats for at arbejde sammen med andre lande om alt fra forskning, oplysning og sociale tiltag.

Down & UP
Landsforeningen har sit eget medlemsblad, som udkommer 4 gange om året. I bladet er der artikler med særlig relevans for vores medlemmer, nyheder fra lokalforeningerne, oversigter over kommende aktiviteter og meget andet.

Du kan se tidligere udgaver af bladet her.