Det er med stor glæde, at vi kan dele nyheden om, at Landsforeningen Downs Syndrom har modtaget en bevilling på 4,5 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Pengene er bevilliget til en 4-årig projektindsats målrettet børn, unge og voksne med Downs syndrom, deres familier/pårørende samt relevante fagprofessionelle. Det nye projekt betyder at der bl.a. etableres et landsdækkende kontaktforældreprogram og indsatser mod ensomhed.        

”Vi er simpelthen så stolte af og taknemmelige for at Den A.P. Møllerske Støttefond har set potentialet og meningen i vores projekt til børn, unge og voksne med Downs syndrom og de udfordringer der knytter sig til at have et udviklingshandicap som Downs syndrom er. Med penge til projektet ’Fra en god start til et værdigt ungdoms- og voksenliv’ bliver det nu muligt at nå ud til langt flere der lever med Downs syndrom og deres forældre – og også bedsteforældre samt nogle af de sundhedsprofessionelle,” siger Line Natascha Larsen, formand for Landsforeningen Downs Syndrom.

At få et barn med et udviklingshandicap som Downs syndrom er en stor og livslang opgave og ansvar, og for de fleste forældre betyder det, at de træder ind i en helt ny verden. De fleste forældre oplever det som en stor hjælp at tale med og spejle sig i andre forældre i en lignende situation.

Det har derfor længe været en ambition for Landsforeningen Downs Syndrom systematisk at kunne gribe og tilbyde viden og støtte til alle vordende og nye familier, der venter eller har fået et barn med Downs syndrom samt skabe fællesskaber og netværk for alle. Med det nye projekt kan Landsforeningen Downs Syndrom nu sætte gang i denne relevante og meget vigtige landsdækkende indsats.

”Vores erfaring er, at målrettet, opdateret og kvalificeret viden, støtte og socialt netværk kan være med til at forebygge oplevelsen af ensomhed, nedtrykthed og stress blandt forældre til et barn med Downs syndrom samt skabe fornyet håb, handlekraft og livsglæde. Forskningen på området viser tydeligt, hvilken vigtig betydning social støtte og netværk har for forældre og andre pårørende til mennesker med Downs syndrom og udviklingshandicap generelt,” siger Line Natascha Larsen.

Bekymringerne slutter desværre ikke, når de unge med Downs syndrom bliver ældre. Unge og voksne med Downs syndrom har de samme sociale behov som alle andre, men er i stor risiko for at opleve ensomhed, mistrivsel og mangel på socialt tilhørsforhold, fordi den fornødne støtte, aktiviteter og mulighed for at deltage sjældent er til stede.

Med den nye bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond kan foreningen nu udvide aktiviteter og tilbud, så de i højere grad inkluderer og tilgodeser hele målgruppen – og dermed også etablere flere tilbud og aktiviteter til de unge og voksne med Downs syndrom.

”At føle sig alene og udenfor fællesskabet er en velkendt følelse hos mange med Downs Syndrom, og med den nye bevilling får vi nu mulighed for at etablere en række nye tilbud, arrangementer og netværk, så de unge og voksne får flere deltagelsesmuligheder sammen med ligestillede og oplever, at være en del af et meningsfuldt fællesskab på en måde der kan give livskvalitet og forebygge ensomhed,” siger Line Natascha Larsen.

Endelig rummer projektet også årlige landsdækkende bedsteforældrekurser, hvor bedsteforældre kan få viden og netværk, der kan hjælpe dem med at støtte og hjælpe familierne med et barn med Downs Syndrom.

Projektleder af projekterne, Sif Bjarnø glæder sig til at få de vigtige projekter ud at leve i praksis, og udtaler i den forbindelse: ”Det er helt fantastisk, at drømmen om at gøre mere for mennesker med Downs syndrom nu bliver en realitet. Landsforeningen har f.eks. ikke tidligere haft et tilbud til de unge og voksne med Downs syndrom, men nu får de muligheden for at blive en del af et unikt fællesskab og deltage på landsdækkende camps og mere lokale events. Jeg glæder mig til at komme i gang og sammen med alle deltagerne se projektet blive til virkelighed.”

 

For yderligere kommentarer:

Line Natascha Larsen, formand for Landsforeningen Downs Syndrom, mobilnummer: 22191428

Sif Bjarnø, projektleder for projektet ’Fra en god start til et værdigt ungdoms- og voksenliv’, mobilnummer: 22717777

 

Fakta: Projekt ’Fra en god start til et værdigt ungdoms- og voksenliv

Projektet består af tre forskellige delprojekter:

  • Den gode start
  • Bedsteforældre – en stor ressource og støtte
  • Et rigt og ligeværdigt ungdoms- og voksenliv

 

Projekterne har til formål henholdsvis at opnå tidlig kontakt til, støtte og netværksdannelse for nye familier med børn født med Downs syndrom, hjælpe bedsteforældre til at blive en ressource og støtte for familierne samt bidrage til et rigt og ligeværdigt ungdoms- og voksenliv for unge og voksne med Downs syndrom. Projektet gør brug af kapacitetsopbygning, frivillignetværk, kurser/uddannelse, oplysning, vidensdeling og støtte.