PPR i Køge inviterer til sommerskole i Karlstadmodellen.

Program

Tilmelding skal ske her

Alle praktiserende læger forpligtes af OK22 til at indgå i indsatsen ved at tilbyde sundhedstjek til personer på botilbud. Det første sundhedstjek gennemføres inden den 1. januar 2025, og det gentages derefter hvert andet år eller ved særlige omstændigheder årligt.
Målgruppe: Alle voksne med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som er i botilbud.
Formål: At forebygge funktionstab og sygdom. At diagnosticere og behandle somatiske sygdomme rettidigt.