Om Bestyrelsen

Bestyrelsen valgt på generalforsamling marts 2018.

Du er meget velkommen til at kontakte nedenstående personer fra bestyrelsen, hvis du har spørgsmål om Downs syndrom. Vi er alle forældre/søskende til børn og unge med Downs syndrom og er herudover kontaktpersoner for forskellige fødeafdelinger. Derfor vil vi også kunne hjælpe dig med at opbygge netværk, skulle du være ny forælder og gerne vil sættes i kontakt med andre nye forældre. Du er også meget velkommen til, at blive medlem af vores lukkedegruppe på Facebook, når du er medlem af foreningen samt pårørende til en person med Downs syndrom.

Sæt ansigter på !

<center>Karina Rhiger</center>

Karina Rhiger

Formand

Tlf. 28704868 og email: formand@downssyndrom.dk

Jeg er 40 år og bor i en lille by mellem Horsens og Silkeborg sammen med min mand Martin og mine tre skønne børn Emmy på
10 år, Kristian på 8 år og Frederik på 2 år. Emmy er mit barn med
Downs syndrom. Jeg er ansat som lektor og projektleder i VIA’s efter-/videreuddannelse, og jeg er oprindelig uddannet lærer.
Jeg har været med i landsforeningens bestyrelse de sidste 9 år, som bestyrelsesmedlem, næstformand og har nu været formand i tre år. Jeg synes, det er et spændende og givtigt at være med til
at arbejde i en bestyrelse, der gennemsyres af lysten til at gøre en
forskel. Det giver energi. Ud over de forskelligartede opgaver, der
knytter sig til formandsposten, er jeg særlig optaget af at arbejde for det informerede valg gennem bl.a. samarbejde med hospitalerne, at hente viden hjem og i forlængelse af de sidste års store arbejde med hospitalerne at udbrede kendskab til vores tilgang og de betydninger, det har. Jeg har det sidste år været frikøbt 7 timer om ugen til opgavevaretagelse i landsforeningen. Det har givet lidt mere balance, men også en mulighed for at melde ind på forhold, der ellers ikke har været meldt ind på før og gøre os synlige, f.eks. oplæg på Verdenskongressen. Jeg er optaget af, at vi bredt skal medvirke til at forbedre vilkårene for personer med Down syndrom – gennem udbredelse af viden og samarbejde med forskellige fagprofessionelle, hvorved samfundsnormer, antagelser, stereotyper mv. diskuteres, og vi sammen bliver klogere på hinandens perspektiver og fælles ståsteder. Jeg er optaget af, at vi skaber gode arrangementer for og får viden ud til jer medlemmer
gennem netværk og arrangementer. Jeg ser frem til det kommende
års arbejde i bestyrelsen.

<center>Grete Fält- Hansen</center>

Grete Fält- Hansen

Næstformand

Tlf: 60130724 og email:
Gretefalt@downssyndrom.dk

Da jeg for 17 år siden blev mor til mit andet barn, Karl Emil, fik verden pludselig helt nye farver – et helt nyt
perspektiv. Jeg blev mødt af en bemærkelsesværdig forventning om
sorg og krise, men følte mig samtidig omgivet af en massiv mangel
på viden og fakta. Til gengæld væltede det ned over mig – og min
søn – med fordomme og uvidenhed. Det kunne jeg ikke holde ud!
Jeg besluttede mig for, at jeg på én eller anden måde ville ændre
omverdenens syn på min søn og hans ligestillede, og samtidig ville
jeg medvirke til at give hans søskende en stemme, eftersom hans
storesøsters syn på sagen ikke blev taget specielt seriøst. Ovenstående var og er min motivation for at lægge et stykke frivilligt arbejde i Landsforeningen Downs Syndroms bestyrelse. Med undtagelse af en kort pause for et par år siden, har jeg været med de sidste 16 år. Jeg synes, vi er kommet rigtig langt, og faktisk er vi blevet så gode, at vi nu må arbejde for at holde fokus på det faktum, at vi alle i bestyrelsen selv er pårørende – primært forældre
– men også søskende til en verdensborger med Downs syndrom.
Dette er vigtigt, for vi ønsker, at I både skal vide og især mærke,
at vi er i samme båd alle sammen.
Min faglige og familiære baggrund i øvrigt er beskrevet i tidligere
blade, der kan findes på hjemmesiden.

<center>Kristian Stiholt</center>

Kristian Stiholt

Bestyrelsesmedlem & kasserer

Email: kasserer@downssyndrom.dk

46 år, gift med Trine og har 3 børn, Emilie (20), Anna (17) og Albert
(13), hvor Albert har DS. Jeg er uddannet økonom og arbejder som
BI manager i Eniig i Silkeborg. Jeg har været medlem af bestyrelsen i Down Aarhus i en del år, hvor jeg er webmaster for lokalforeningen. I fritiden spiller jeg floorball og er med til at træne på et Lykkeliga håndboldhold i Stavtrup, hvor Albert spiller med. Ellers har jeg været aktiv frivillig i Sølundfestivalen de sidste 8 år og arbejdet på Northside i 5 år. Jeg har været med i LDS-bestyrelsen
i 2 år, og sidste år blev jeg valgt som kasserer, så jeg glæder mig
til at fortsætte med denne post.

<center>Ann Katrine Kristensen</center>

Ann Katrine Kristensen

Bestyrelsesmedlem

Email: Annkatrine@downssyndrom.dk

Jeg er 28 år og storesøster til bl.a. Karl Emil på 17 år, som har Downs syndrom. Jeg arbejder til dagligt som projektkoordinator og uddannelsesadministrator på Institut for Komplementær Hormonterapi
i Vallø på Sjælland. Jeg har været frivillig og deltaget i foreningens arbejde, siden jeg var 13 år, og har bl.a. holdt foredrag på et tidligere Forældrekursus om søskendeperspektivet i relation til Downs syndrom. I det år jeg nu har siddet i bestyrelsen, har jeg deltaget i foreningens arbejde med bl.a. hjemmeside, sociale medier, databehandling, fejring af WDSD, og jeg har deltaget i foreningens nordiske og internationale arbejde.
Jeg byder i bestyrelsen ind med min faglige viden som jurist og digital koordinator. Jeg byder ind med min søskendevinkel på en lang række emner – en vinkel, som (nogle gange) skiller sig ud fra forældrevinklen. I forbindelse med det internationale arbejde
trækker jeg også på mine erfaringer fra at have boet i udlandet og mine erfaringer med at begå mig i både faglige og sociale sammenhænge, hvor sprogbarrierer og kulturforskelle skaber forhindringer for dialog.
Jeg glæder mig til et nyt begivenhedsrigt år i bestyrelsen.

<center>Katarina Mejer</center>

Katarina Mejer

Bestyrelsesmedlem & bladredaktør

Email: medlemsblad@downssyndrom.dk

Jeg bor i Kolding sammen med min mand Jan og vores fælles 4 børn: Sofia (9), Mynte (7), og Storm og Tristan (6). Tristan er mit barn, som er født med Downs syndrom og er indirekte årsagen til, at jeg blev aktiv i foreningen for 6 år siden. Jeg er oprindeligt uddannet butiksassistent og bogbinder, men efter jeg har fået børn, og især da jeg fik Tristan, har mit syn på livet ændret sig markant. Mit drømmejob er at arbejde på et bosted for voksne med funktionsnedsættelse, og da jeg har mange år tilbage på arbejdsmarkedet, læser jeg nu på pædagogseminariet, hvor jeg ca. er halvvejs. At arbejde som frivillig i bestyrelsen for LDS er super spændende, og for mig er det vigtigt, at vordende forældre får det informerede valg, så de har muligheden for at træffe det valg, der er rigtigt for dem. I LDS har jeg arbejdet med mange forskellige ting, fx at skabe netværk for nye forældre med børn med Downs syndrom, skrive læsestof til Down & Up, LDS’s Facebookside, og så har jeg engageret
mig i det nordiske samarbejde. De sidste 4 år har jeg stået for at
været kontaktperson på sygehusene i Sønderjylland og på Fyn,
afviklet den årlige aktivitetsweekend i 3 år, som jeg vil fortsætte
med, og derudover kan I finde mig på redaktørposten, som jeg har
haft hænderne i 1 år nu.

<center>Line Natascha Larsen</center>

Line Natascha Larsen

Bestyrelsesmedlem

Email: Line@downssyndrom.dk

Jeg hedder Line Natascha Larsen, er 42 år og mor til to dejlige drenge: August på 8 år, der har Downs syndrom, og Bertram på 6 år. Jeg bor sammen med min mand og drenge i Humlebæk. Jeg er uddannet psykolog og har en ph.d. grad i psykologi. Jeg er til dagligt ansat som psykologfaglig konsulent i Dansk Psykolog Forening i en politisk analyseafdeling, hvor vi bl.a. arbejder med politisk interesssevaretagelse og søger at præge den politiske dagsorden ift. beslutninger og indsatser, der bl.a. vedrører socialt udsatte eller marginaliserede grupper af mennesker. Jeg oplever, at dette arbejde og min tidligere forskningserfaring kan komme godt i spil i bestyrelsesarbejdet i Landsforeningen Downs Syndrom. Jeg har over længere tid været engageret i værdidebatten i vores samfund og oplever det meningsfuldt gennem foreningsarbejdet at være med til at informere, forsøge at påvirke nogle dagsordener i vores samfund og promovere værdier og
praksisser som inklusion, mangfoldighed, rummelighed, menneskerettigheder og retten til et frit valg. Jeg har været med i bestyrelsen i Landsforeningen Downs syndrom i to år, og glæder mig til fortsat at kunne bidrage til det vigtige og gode arbejde, som vi udfører i fællesskab samt følge op på de spændende initiativer, som vi har søsat

<center>Flemming Nielsen</center>

Flemming Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Email: Flemming@downssyndrom.dk

Jeg er 46 år, udlært maskinarbejder og bor i Stenløse på Sjælland.
Jeg er gift med Annie og sammen har vi to børn, Josefine på 10
år og Mathilde på 17 år med Down syndrom. Jeg ser frem til at
arbejde i bestyrelsen og sætte endnu mere fokus på børn og unge
med Down syndrom.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept.

Luk