Lær foreningens bestyrelse at kende

Bestyrelsen blev valgt ind på generalforsamlingen den 10.marts 2018.
Herunder har bestyrelsesmedlemmerne skrevet lidt om sig selv – læs med og bliv lidt klogere på, hvem de er.

Formand: Karina Rhiger

Jeg er 39 år, gift med Martin og mor til 3 fantastiske børn. Emmy er min ældste på 9 år med Downs syndrom, og hendes brødre er hhv. 7 og 1 år. Vi bor i Sdr. Vissing mellem Horsens og Silkeborg.

Jeg arbejder som lektor og projektleder i VIA’s Efter- og Videreuddannelsesafdeling, og jeg er oprindeligt uddannet lærer.
Jeg har været med i Landsforeningens bestyrelse de sidste 8 år, som hhv. bestyrelsesmedlem, næstformand og formand de sidste to år – og nu med endnu to år at se frem til. Jeg glæder mig og er glad for tilliden, der er blevet mig givet.

Ud over de opgaver, der knytter sig til formandsposten, er jeg særligt optaget af:

  1. at synliggøre foreningen
  2. at arbejde for at vordende forældre træffer valg i graviditeten på et informeret grundlag gennem bl.a. samarbejde med personale på forskellige afdelinger på hospitalerne og andre relevante arenaer, vi bydes ind på
  3. at skabe og pleje samarbejde nationalt og internationalt, hvorigennem vi, udover at dele vores viden, henter meget viden og opmærksomhed, som kommer Landsforeningens medlemmer til gavn, dels nuancerer de dialoger vi har med fag professionelle. Begge dele med henblik på at skabe gode vilkår for mennesker med Downs syndrom.

Jeg glæder mig til det kommende år.

Næstformand & presseansvarlig: Grete Fält-Hansen

I den nye bestyrelse er jeg gået hen og blevet den, der har siddet længst med ved bordet. Jeg har været med i foreningens bestyrelse i en årrække og har i alle årene primært haft med pressearbejdet og det internationale samarbejde at gøre.

Min vej ind i det frivillige arbejde i Landsforeningen er først og fremmest, at jeg er mor til Karl Emil på nu 16 år med Downs syndrom. Karl Emil har 3 søskende: storesøster, lillesøster og lillebror.

Min faglige tilgang er alsidig. Jeg har en administrativ uddannelse fra Frederiksværk Kommune og har derefter arbejdet bredt inden for forskellige former for sagsbehandling. Jeg er uddannet lærer og har de seneste små 20 år været lærer i den danske folkeskole. Derudover har jeg en Master i retorik og formidling fra AU. Mit speciale i den forbindelse var en analyse af Sundhedsstyrrelsens informationsmateriale til gravide.

Jeg har igennem årene deltaget i flere af de internationale konferencer og har efterhånden oparbejdet et bredt netværk indenfor den helt forunderlige verden af Downs syndrom.

Bestyrelsesmedlem & Kasserer: Kristian Stilholt

Jeg er 44 år, gift med Trine og har 3 børn: Emilie (18), Anna (15) og Albert (11), hvor Albert har Downs syndrom.

Jeg er uddannet økonom og arbejder som QA/BI-manager i TDC Hosting.

Jeg har været medlem af bestyrelsen i Down Aarhus i en del år, hvor jeg er webmaster for lokalforeningen.
I fritiden spiller jeg floorball og træner 10-11 årige drenge i denne sportsgren. Ellers har jeg været aktiv frivillig i Sølundsfestivalen de sidste 6 år og arbejdet på Northside i 3 år.

Jeg glæder mig til at tage en tørn i Landsforeningen.

Bestyrelsesmedlem: Flemming Nielsen

Jeg er 45 år, udlært maskinarbejder og bor i Stenløse på Sjælland.

Jeg er gift med Annie, og sammen har vi to børn – Josefine på 9 år og Mathilde på 16 år med Downs syndrom.

Jeg ser frem til at arbejde i bestyrelsen og sæte endnu mere fokus på børn og unge med Downs syndrom.

Bestyrelsesmedlem: Katarina Fabricius Mejer

Jeg er bosat i Kolding sammen med min mand Jan og vores 4 børn: Sofia (8), Mynte (6), og Storm og Tristan (5). Tristan er mit barn, som er født med Downs syndrom og er indirekte årsagen til, at jeg blev aktiv i foreningen for 5 år siden.

Jeg er oprindeligt uddannet butiksassistent og bogbinder, men efter jeg ahr fået børn, og især da jeg fik Tristan, har mit syn på livet ændret sig markant. Mit drømmejob er at arbejde på et bosted for voksne med funktionsnedsættelse, og da jeg har mange år på arbejdsmarkedet, læser jeg nu på pædagogseminariet, som jeg er meget glad for.

At arbejde som frivillig i bestyrelsen for LDS er super spændende, og for mig er det vigtigt, at vordenden forældre får det informerede valg, så de har muligheden for at træffe det valg, der er rigtigt for dem.

I LDS har jeg arbejdet med at skabe netværk for nye forældre med børn med Downs syndrom, skrive læsestof til Down & Up, til LDS facebookside, og så har jeg engageret mig i det nordiske samarbejde. De sidste 2 år har jeg stået for at være kontaktperson på sygehuse, afvikle aktivitetsweekenden, som jeg vil fortsætte med, og derudover vil I kunne finde mig på redaktørposten, som jeg glæder mig helt vildt til at føre videre.

Bestyrelsesmedlem: Ann Katrine Kristensen

Mit navn er Ann Katrine Kristensen. Jeg er 27 år og storesøster til, bl.a., Karl Emil på 16 år, som har Downs syndrom. Jeg bor i København med min mand, Ronni.

Jeg har været frivillig og deltaget i foreningens arbejde siden jeg var ca. 13 år, og har blandt andet holdt foredrag på forældrekurset i 2013, om søskendeperspektivet på Downs syndrom. Senest har jeg arbejdet på en oprydning af foreningens tidligere hjemmesidemateriale.

I relation til bestyrelsens fremadrettede arbejde kan jeg byde ind med juridisk og samfundsfaglig viden, digitale kompetencer og stor viden om sociale medier, hjemmesider og blogindlæg.
Jeg kommer fra en international baggrund, har selv boet i udlandet og er vant til at begå mig i både faglige og sociale sammenhænge, hvor sprogbarrierer og kulturforskelle skaber forhindringer for dialog.

Jeg glæder mig til at tilføje en søskendevinkel til bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsesmedlem: Line Natascha Larsen

Jeg er 41 år og mor til to dejlige drenge – August på 7 år, der har Downs syndrom, og Bertram på 5 år. Jeg bor sammen med min mand og drenge i Humlebæk.

Jeg er uddannet psykolog og har en ph.d. grad i psykologi. Jeg er i dag ansat som psykologfaglig konsulent i Dansk Psykolog Forening i afdelingen for politisk analyse og rådgivning, hvor vi bl.a. arbejder med politisk interessevaretagelse og søger at præge den politiske dagsorden ift. beslutninger og indsatser, der bl.a. vedrører socialt udsatte eller marginaliserede grupper af mennesker.
Jeg oplever, at dette arbejde og min tidligere forskningserfaring supplerer bestyrelsesarbejdet i Landsforeningen Downs Syndrom godt.

Jeg har over lang tid været meget optaget af værdidebatten i vores samfund og den sørgelige udvikling, der er i forhold til mødet med og inklusionen af “det anderledes”. Det være sig mennesker med forskellige former for fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, flygtninge, socialt udsatte mennesker osv.

Jeg har været med i bestyrelsen i Landsforeningen Downs Syndrom i et år og glæder mig til fortsat at kunne bidrage til det vigtige og gode arbejde, som vi udfører i fællesskab, samt følge op på de spændende initiativer vi har søsat.

Suppleant: Thomas Hamann

45 år, gift med Mette og far til Nanna med Downs syndrom på 14 og Jeppe på 10. Bor i Herning og arbejder for Herning Kommune (ledelse).

Jeg har været i bestyrelsen tidligere og har fået lysten til at give et nap med igen.
Mine interesseområder ligger mest inden for hospitalssamarbejdet og arbejdet med det informerede valg.

Jeg tror på, at et konstruktivt og ligeværdigt samarbejde med vores hospitaler kan være med til at afmystificere Downs syndrom. Jeg er klar over, at det er et langt sejt træk, der skal til, men det skal ikke afholde mig/os fra at gøre det.

Når jeg ikke lige er på arbejde, tilbringer jeg noget tid på golfbanen eller i sommerhuset, i en havkajak og sammen med familien.

Jeg ser frem til at arbejde i bestyrelsen igen.

Suppleant: Bart Vanden Auweele

41 år, belgier, bosat på Mors i Nordvestjylland, gift og stolt far til Niels på 12 år og Silke på 1 år (med Downs syndrom). Desuden onkel til Sam på 18 år (med Downs syndrom). Jeg arbejder som sognepræst i Thy.

I opløbet til forældrekurset og generalforsamlingen 2018 blev jeg spurgt, om jeg ikke kunne tænke mig at komme med i Landsforeningens bestyrelse. Efter lidt tøven valgte jeg at “vove springet” – ganske forsigtigt dog – som suppleant. Hvis jeg skal nævne nogle mærkesager, kunne det f.eks. være: At være med til at udarbejde en ny infoguide til nybagte forældre til børn med Downs syndrom; at kigge henover landegrænserne og komme med udenlandske input og perspektiver; at fremme en holdningsændring hos kommunerne, således at inklusion ikke på forhånd bliver afvist og/eller umuliggjort (ved f.eks. at man nægter at afsætte den nødvendige støtte); at få flere ikke etnisk-danske familier til at være med i Landsforeningen.
Men Landsforeningens bestyrelse har mange vigtige arbejdsområder. Jeg ser, hvad der bydes på og glæder mig til at komme i arbejdstøjet.

 

Husk at du altid er velkommen til at tage kontakt til bestyrelsen.

Mange hilsner

Bestyrelsen,
Landsforeningen Downs Syndrom